Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Młodzi aktywni na rynku pracy

plakat_mlodzi_aktwni_nowy.jpeg

ulotka_przod_nowa.jpeg

ulotka_tyl_nowa.jpeg

 

 

Projekt „Młodzi aktywni na rynku pracy”

ma na celu zwiększenie od 01.04.2016 do 30.09.2017 r. możliwości zatrudnienia 168 osób z niepełnosprawnością w wieku 15-29 lat bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałych w woj. opolskim.

W ramach projektu oferujemy:

  1. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania z uwzględnieniem Twoich umiejętności i kompetencji,
  2. Certyfikowane szkolenia zawodowe podnoszące możliwości zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
  3. Konsultacje z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, prawnikiem i psychologiem w zależności od indywidulanych potrzeb,
  4. Pomoc w szukaniu pracy przy wsparciu Trenera pracy,
  5. Zdobycie praktycznych umiejętności poprzez staże i praktyki zawodowe.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • osoby w wieku od 15 do 29 lat,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia i nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu,
  • osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  • osoby zamieszkujące teren województwa opolskiego.

 

W dniu 22 listopada 2016 r. uległ zmianie Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Młodzi Aktywni na Rynku Pracy". Zmiany dotyczą par. 9 ust. 2 oraz par. 10 ust. 1. Uczestników Projektu prosimy o zapoznanie się z treścią dokonanych zmian.

Niezbędne dokumenty do pobrania:

http://www.aktywizacja.org.pl/opole/projekty/3623-projekt-mlodzi-aktywni-na-rynku-pracy