Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Azbest

 

AZBEST

Gmina Bierawa złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z  programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – nabór VIII.

Wniosek został poprzedzony naborem wniosków osób fizycznych z terenu gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze swojej nieruchomości.

Azbest zostanie  usunięty z 13 posesji co stanowi 24 tony do utylizacji.

Przewidywane koszty określono na kwotę 16 868,00 zł

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez WFOŚiGW uzyskana kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynosić:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

-15 % udział środków własnych Gminy Bierawa.

Na terenie Gminy Bierawa występuje jeszcze  16979 m2 azbestu, zachęca się wszystkich mieszkańców Gminy Bierawa do skorzystania z możliwości pozbycia się ze swoich gospodarstw tego niebezpiecznego odpadu.

 

 Korzystając z tej okazji zadbamy o czystość naszych gospodarstw, wsi, całej Gminy i o nasze środowisko.