Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert - szkolenia

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Bierawa zaprasza do złożenia ofert na:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych I - wyrównywanie stwierdzonych deficytów - Współpraca z rodzicami - radzenie sobie w sytuacjach trudnych - szkolenie w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka

 

Termin składania ofert: 06.04.2017 r. do godz. 12:00.

 

PDFzapytanie-ofertowe.pdf (317,05KB)
DOCXzalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.docx (56,42KB)
DOCXzalacznik-nr-2-wykaz zrealizowanych szkoleń o tożsamej tematyce.docx (66,05KB)
DOCXzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx (56,67KB)

 

Rozstrzygnięcie:

W wyniku postępowania wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania.

Firma: PPC EUROPA Szymon Peć
          Stryszawa 742a
          34 205 Stryszawa

Oferowana wartość wykonania zamówienia: 3000,00 zł