Dzisiaj jest wtorek, 05 lipca 2022
Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska - budowa chodnika etap I

Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach, ul. Kozielska - budowa chodnika etap I

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf

Termin składania ofert: 26.04.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia chodnik.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót:

- PDFD-03.02.01a Regulacja studzienek.pdf
- PDFD-09.01.01. Zieleń drogowa.pdf
- PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf
- PDFD.01.01.01 Roboty pomiarow.pdf
- PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne..pdf
- PDFD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych..pdf
- PDFD.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem..pdf
- PDFD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.pdf
- PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie..pdf
- PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne..pdf
- PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan..pdf
- PDFD.05.03.01-Nawierzchnia z kostki kamiennej.pdf
- PDFD.05.03.11-Frezowanie nawierzchni.pdf
- PDFD.05.03.23a-Naw z beton kostki bruk dla dróg i ulic lok oraz placów i chodników.pdf
- PDFD.07.01.01-Oznakowanie poziome.pdf
- PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.pdf
- PDFD.08.01.01-Krawężniki betonowe.pdf
- PDFD.08.03.01-Obrzeża betonowe.pdf
 

4. Projekt budowlany:

- PDFOpis techniczny.pdf
- PDFZagospodarowanie terenu 1.pdf
- PDFZagospodarowanie terenu 2.pdf
- PDFZagospodarowanie terenu 3.pdf
- PDFPrzekrój D-D.pdf
- PDFPrzekrój I-I.pdf
- PDFSzczegóły.pdf
- PDFWidok ogólny zjazdu do posesji.pdf