Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs rozstrzygnięty !

logotypy.png

 

R o z s t r z y g n i ę c i e     k o n k u r s u    n a
H a s ł o / l o g o    p r o m o c y j n e   G m i n y   B i e r a w a

 

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła
Konkurs na Hasło / logo promocyjne Gminy Bierawa.

 

W kategorii hasło zwyciężyła
Pani Kamila Kostka, zam. Dziergowice.

 

Bierawa – Gmina z Perspektywą

 

W kategorii logo zwyciężył

Pan Jakub Salamon, zam. Kędzierzyn - Koźle

screen logo.png

Kształt logo jest odwzorowaniem kształtu Gminy Bierawa.
Jest ono ułożone z elementów, których forma zaczerpnięta jest z natury – przypominają one zboże i liście drzew.

Złoty kolor reprezentuje gospodarkę rolną, zielony symbolizuje lasy pokrywające większość terenu gminy. Czarne elementy reprezentują przemysłowe ośrodki – ich lokalizacja w logo pokrywa się z lokalizacją głównych miejscowości w gminie.

Logo jest nowoczesne i oparte na geometrycznej siatce.
Będzie ono doskonale reprezentować prężnie rozwijającą się Gminę Bierawa.