Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Organizacja wycieczki

Screen Shot 12-28-16 at 07.48 AM.png

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Kompleksowa organizacja wycieczki do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
 w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka

 

PDFZapytanie ofertowe Krasiejów.pdf (310,69KB)
DOCXzalacznik-nr-3-wykaz zrealizowanych wycieczek.docx (66,14KB)
DOCzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.doc (73,00KB)
DOCzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc (75,50KB)
 

Pytania i wyjaśnienia:

PDFzgoda na zmianę terminu.pdf (530,18KB)
PDFinformacja, termin.pdf (292,85KB)

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf (281,87KB)