Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (284,47KB)

Termin składania ofert: 25.05.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (350,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót koszty kwalifikowane.pdf (789,99KB)

3. PDFPrzedmiar robót koszty niekwalifikowane.pdf (474,59KB)

4. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (1,52MB)


5. Dokumentacja projektowa:

- PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (301,64KB)
- PDFBIOZ.pdf (257,87KB)
- PDFRYSUNEK POGLADOWY.pdf (44,88MB)
- PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf (30,32MB)
- PDFPROFIL PODŁUŻNY.pdf (1,40MB)
- PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf (53,21KB)
- PDFUMOCNIENIE NASYPU TYPU TWS SC....pdf (86,69KB)
 

Odpowiedź na zapytania do siwz:

1. PDFOdpowiedź na zapytania do siwz 1.pdf (130,04KB)