Dzisiaj jest środa, 10 sierpnia 2022
Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeźce – Stare Koźle

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf

Termin składania ofert: 25.05.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. PDFPrzedmiar robót koszty kwalifikowane.pdf

3. PDFPrzedmiar robót koszty niekwalifikowane.pdf

4. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf


5. Dokumentacja projektowa:

- PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
- PDFBIOZ.pdf
- PDFRYSUNEK POGLADOWY.pdf
- PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
- PDFPROFIL PODŁUŻNY.pdf
- PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf
- PDFUMOCNIENIE NASYPU TYPU TWS SC....pdf
 

Odpowiedź na zapytania do siwz:

1. PDFOdpowiedź na zapytania do siwz 1.pdf