Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Bierawa – II półrocze 2017 r.

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (286,18KB)

Termin składania ofert: 25.05.2017 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (314,00KB)

2. PDFZałącznik nr 8 wzór umowy.pdf (184,02KB)

3. PDFZałącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia.pdf (280,62KB)

4. PDFuchwała nr XLIX-329-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.pdf (148,72KB)

5. PDFuchwała nr X-79-2015 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów.pdf (300,88KB)

6. PDFuchwala-nr-xxvi-185-2017-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci.pdf (99,65KB)

7. PDFuchwala-nr-xxvi-186-2017-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-swiadczenia-uslug-odbioru-odpadow.pdf (100,92KB)