Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (290,49KB)

Termin składania ofert: 16.06.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Boisko SP Stare Koźle.doc (349,00KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (883,52KB)

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (458,66KB)

4. PDFProjekt budowlany.pdf (3,17MB)
 

Odpowiedź na zapytania do siwz:

1. PDFOdpowiedź na zapytania do siwz 1.pdf (128,58KB)

2. PDFOdpowiedź na zapytania do siwz 2.pdf (217,91KB)