Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Bezpłatne spotkanie informacyjno

Screen Shot 06-05-17 at 12.09 PM.png

 

Bezpłatne spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

dot. Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwijania działalności gospodarczej.

 

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Euro-Country” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Spotkanie skierowane jest do osób chcących otworzyć działalność gospodarczą lub ją rozwinąć. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.06.2017r. (sobota) o godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country” Zamek ul. Karola Miarki 2 w Polskiej Cerekwi.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące PROW 2014-2020 tj.: zakresu pomocy, warunków wsparcia, limitów finansowych, kosztów kwalifikowalnych, lokalnych kryteriów wyboru dla potencjalnych projektów składanych w ramach PROW 2014-2020. Prowadząca przedstawi informacje oraz procedury dotyczące projektów składanych w ramach konkursu.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.