Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Mieszkańcy Dziergowic

 

 

Urząd Gminy Bierawa informuje mieszkańców sołectwa Dziergowice

o obowiązku  podłączenia we własnym zakresie nieruchomości  do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ostateczny termin podłączenia nieruchomości do sieci ustala się  do dnia 14 sierpnia 2017r.

Odbiór wykonanego przyłącza należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie przed zasypaniem wykopu.