Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Motylkiem po zdrowie

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

Przez cały rok, w okresie od października do maja, Uczniowie gimnazjum w Solarni, korygowali swoje wady postawy na  zajęciach korekcyjnych organizowanych w dosyć nietypowy sposób... Prowadzone były one bowiem na krytej pływalni.

Opiekunowie zajęć, Pani Bogusława Stańczyk i Anna Mordak, dbały o to, by na zajęciach niwelowano dysfunkcje związane z wadami postawy, korygowano istniejące zaburzenia statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne na basenie posiadają pozytywny aspekt: ciało pływaka utrzymuje się w wodzie w odciążeniu, dzięki temu pływanie jest doskonałym środkiem do korygowania wad postawy i zapobiega ich powstawaniu.