Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

IVECO Magirus

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bierawa ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki IVECO Magirus Deutz  o nr rejestracyjnym OK 57511, rok produkcji 1984.

Cena wywoławcza brutto wynosi:  11 060 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 04.12.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa sala nr 24

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości  2 000 zł w gotówce nie później niż do dnia 01.12.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu 12124031031111001050148508.

Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Bierawa.

Pojazd można oglądać  po wcześniejszym zgłoszeniu  tel. 774872266 wew. 124

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia samochodu.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Karina Kubina pok. Nr 37 tel. 774872266 wew. 124

 

4.jpeg

1.jpeg

5.jpeg

3.jpeg

2.jpeg