Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Program KLUB

Screen Shot 08-07-18 at 10.45 AM.png

 

Dwa prężnie działające kluby sportowe na terenie Gminy Bierawa otrzymały dotację na realizację zadania publicznego dofinansowanego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach realizacji programu KLUB. Mowa o Ludowym Zespole Sportowym „Odrzanka” Dziergowice oraz Ludowym Zespole Sportowym „Kotlarnia” Goszyce. Oba kluby otrzymały dotację w wysokości 10.000,00 zł. W połączeniu z wkładem własnym Gminy Bierawa, kluby doposażone zostaną w sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć oraz zorganizowane zostaną dodatkowe treningi dla dzieci do 18. roku życia w dyscyplinie piłka nożna.