Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

O mojej wsi...

Screen Shot 08-22-17 at 10.53 AM.png

 

"O mojej wsi piórem" to innowacyjny projekt, którego realizację zaplanowano w szkołach podstawowych Gminy Bierawa. Jego celem jest podniesienie świadomości rangi zagadnień związanych z bezpiecznym i ekologicznym rolnictwem, a także koniecznością kultywowania tradycji właściwych dla danego regionu.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Plan Operacyjny na lata 2016-2017. Beneficjent, Lokalna Sp. z o.o., wraz z partnerami, zobowiązała się do przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich wśród młodzieży klas IV-VII oraz do wydania publikacji z nagrodzonymi w konkursie pracami. Gmina Bierawa ma przyjemność być partnerem przy realizacji tej operacji.

Ogłoszono konkurs, który ma wyłonić najciekawsze opowiadania o treściach związanych z rolnictwem i tradycjami.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem na www.bierawa.pl poniżej oraz http://lokalna24.pl/omojejwsipiorem/

Każdy może zostać partnerem KSOW. Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i możliwość zarejestrowania się jako partner znajdziecie w portalu internetowym http://ksow.pl

 

PDFRegulamin.pdf (858,77KB)
PDFFormularz_zgloszeniowy.pdf (552,07KB)
 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020