Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

W związku z realizacją projektu pn.: Gimnazjum innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Kompleksowa organizacja trzydniowej wycieczki do Warszawy  w ramach projektu Gimnazjum innowacji
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1056260

 

PDFzapytanie ofertowe.pdf (380,47KB)
DOCzałacznik nr 1 formularz ofertowy.doc (72,50KB)
DOCzałacznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc (73,00KB)
PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (261,72KB)

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf (281,34KB)