Dzisiaj jest wtorek, 15 października 2019
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Pliki do pobrania

 

Pliki do pobrania:

 


STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
pok. nr 31 (tel.  77 4872 266; tel/fax 77 4872 262)

Działalność gospodarcza       https://prod.ceidg.gov.pl/

 

 

REFERAT INWESTYCJI
pok. nr 37 i 38  (tel. 77 4872 163,   4872 266 wew. 109 lub 124)

DOCWniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu.doc
PDFDotacje na zakup urządzeń proekologicznych.pdf
PDFWniosek przydomowa oczyszczalnia.pdf
DOCXWniosek przydomowa oczyszczalnia.docx
DOCdrogi - wniosek zajęcie pasa.doc
DOCwniosek o zwrot kosztów.doc
DOCprzydział mieszkania - druk.doc
DOCwniosek o nadanie numeru porządkowego.doc
DOCkorzystanie z przewozu busem.doc
DOCwniosek o wydanie zaświadczenia.doc
DOCwniosek o wydanie wypisu i wyrysu.doc

 

STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pok. Nr 8,   (tel. 77 4872 250, 77 4872 266 wew. 112)

PDFWniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
DOCWniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.doc
PDFWniosek o wydzierżawienie gruntu.pdf
DOCWniosek o wydzierżawienie gruntu.doc
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki.pdf
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki.doc
PDFWniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.pdf
DOCWniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.doc
PDFWniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy.pdf
DOCWniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy.doc
PDFWniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego.pdf
DOCWniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego.doc


URZĄD STANU CYWILNEGO
pok. nr 5,   (tel. 77 4872 158, 77 4872 266 wew. 113)

DOCpodanie_o_akty.doc
DOCXpełnomocnictwo.docx
DOCwzór wniosku o uzupełnienie aktu.doc
DOCwzór wniosku o umiejscowienie małżeństwa.doc
DOCwzór wniosku o umiejscowienie_zgonu.doc
DOCwzór wniosku o umiejscowienie aktu urodzenia_osoby_pełnoletniej.doc
DOCwzór wniosku o umiejscowienie aktu urodzenia.doc
DOCwzór wniosku o sprostowanie aktu.doc
 


STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH  I SPRAW WOJSKOWYCH
pok. nr 5, (tel. 77 4872 158, 774872 266, wew. 113)

PDFPełnomocnictwo_wzór.pdf
PDFwzór_wniosek_o_wydanie_zaświadczenia.pdf
PDFNowy wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

PDFWniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszka_ców oraz rejestru PESEL.pdf

 

STANOWISKO DS. OŚWIATY, ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH
pok. nr 43 (tel. 77 4872 266 wew. 114)


DOCInformacja - dofinansowanie kosztów kszatłcenia młodocianych pracowników.doc

DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc

DOCOświadczenie o nieotrzymanej pomocy.doc

DOCOświadczenie o otrzymanej pomocy.doc

DOCZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.doc
 


XLSFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls
 

STANOWISKO DS. ROLNICTWA I OCHRONY ZIELENI
pok. nr 8 (tel.  77 4872 266 wew. 112)

DOCXZGŁOSZENIE druk wycinka drzew.docx

DOCXWYCINKA DRZEW NA NOWYCH ZASADACH.docx