Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Pliki do pobrania

 

Pliki do pobrania:

 


STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
pok. nr 31 (tel.  77 4872 266; tel/fax 77 4872 262)

Działalność gospodarcza       https://prod.ceidg.gov.pl/

 

 

REFERAT INWESTYCJI
pok. nr 37 i 38  (tel. 77 4872 163,   4872 266 wew. 109 lub 124)

DOCWniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu.doc (84,50KB)
PDFDotacje na zakup urządzeń proekologicznych.pdf (201,39KB)
PDFWniosek przydomowa oczyszczalnia.pdf (130,90KB)
DOCXWniosek przydomowa oczyszczalnia.docx (15,72KB)
DOCdrogi - wniosek zajęcie pasa.doc (33,50KB)
DOCwniosek o zwrot kosztów.doc (45,00KB)
DOCprzydział mieszkania - druk.doc (33,00KB)
DOCwniosek o nadanie numeru porządkowego.doc (38,50KB)
DOCkorzystanie z przewozu busem.doc (33,00KB)
DOCwniosek o wydanie zaświadczenia.doc (24,50KB)
DOCwniosek o wydanie wypisu i wyrysu.doc (25,50KB)
PDFzgoda na przetwarzanie danych osobowych - druk.pdf (274,66KB)
DOCXwniosek Rejestr Działalności Regulowanej.docx (19,81KB)
PDFZgłoszenie-Szambo.pdf (186,15KB)

 

STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pok. Nr 8,   (tel. 77 4872 250, 77 4872 266 wew. 112)

PDFWniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf (165,42KB)
DOCWniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.doc (26,00KB)
PDFWniosek o wydzierżawienie gruntu.pdf (124,15KB)
DOCWniosek o wydzierżawienie gruntu.doc (25,50KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki.pdf (126,97KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki.doc (26,00KB)
PDFWniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.pdf (123,48KB)
DOCWniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.doc (26,00KB)
PDFWniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy.pdf (164,76KB)
DOCWniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy.doc (26,50KB)
PDFWniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego.pdf (184,59KB)
DOCWniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego.doc (36,50KB)


URZĄD STANU CYWILNEGO
pok. nr 5,   (tel. 77 4872 158, 77 4872 266 wew. 113)

DOCpodanie_o_akty.doc (26,00KB)
DOCXpełnomocnictwo.docx (15,30KB)
DOCwzór wniosku o uzupełnienie aktu.doc (28,00KB)
DOCwzór wniosku o umiejscowienie małżeństwa.doc (31,50KB)
DOCwzór wniosku o umiejscowienie_zgonu.doc (30,50KB)
DOCwzór wniosku o umiejscowienie aktu urodzenia_osoby_pełnoletniej.doc (29,00KB)
DOCwzór wniosku o umiejscowienie aktu urodzenia.doc (30,00KB)
DOCwzór wniosku o sprostowanie aktu.doc (31,00KB)
 


STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH  I SPRAW WOJSKOWYCH
pok. nr 5, (tel. 77 4872 158, 774872 266, wew. 113)

PDFPełnomocnictwo_wzór.pdf (35,91KB)
PDFWniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszka_ców oraz rejestru PESEL.pdf (347,93KB)
PDFwniosek_formularz_dwujęzyczny.pdf (676,87KB)
PDFwniosek_zaświadczenie.pdf (787,18KB)
PDFzgoszenie_wymeldowania_z_pobytu_staego2020.pdf (418,87KB)
PDFzgoszenie_wymeldowania_z_pobytu_czasowego2020.pdf (330,39KB)
PDFzgoszenie_wyjazdu_za_granic2020.pdf (230,73KB)
PDFzgoszenie_powrotu_zza_granicy2020.pdf (330,79KB)
PDFzgoszenie_pobytu_staego2020.pdf (414,41KB)
PDFzgoszenie_pobytu_czasowego2020.pdf (398,94KB)
PDFWniosek_o_przekazanie_danych_kontaktowych_do_RDK.pdf (87,53KB)

 

 

STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH, DOTACJI I DOFINANSOWANIA DLA PRACODAWCÓW


pok. nr 8 (tel. 77 4872 266 wew. 112)

DOCZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.doc (32,50KB)
DOCXoświadczenie wspólnika spółki cywilnej.docx (14,41KB)
DOCWniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika.doc (61,00KB)
DOCXzrzeczenie się prawa do odwołania.docx (13,31KB)
DOCoświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.doc (26,00KB)
DOCXoświadczenie rzemieślnika.docx (16,66KB)
PDFFormularz informacji przedstwianych przy pomocy de minmis.pdf (154,31KB)
DOCXoświadczenie o kosztach.docx (13,93KB)
XLSFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls (141,00KB)
DOCXart.75 kpa oświadczenie na wniosek strony.docx (13,60KB)
DOCXoświadczenie o otrzymanej pomocy.docx (14,87KB)

 


 

 

STANOWISKO DS. ROLNICTWA I OCHRONY ZIELENI
pok. nr 8 (tel.  77 4872 266 wew. 112)

DOCXwniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa.docx (36,44KB)

DOCXzgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.docx (22,53KB)