Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

W związku z realizacją projektu pn.: Gimnazjum innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów do Hiszpanii  w ramach projektu Gimnazjum innowacji
dla uczniów Szkoły Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1060263

 

PDFzapytanie ofertowe.pdf (475,05KB)
DOCzałacznik nr 1 formularz ofertowy.doc (69,00KB)
DOCzałacznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc (54,50KB)
DOCzałącznik nr 3 - wzór umowy.doc (87,50KB)

 

Pytania i wyjaśnienia:

09.10.2017  PDFpytania i wyjaśnienia_09.10.2017.pdf (211,24KB)
09.10.2017  PDFuszczegółowienie 09.10.2017.pdf (202,75KB)
11.10.2017  PDFuszczegółowienie 11.10.2017.pdf (202,39KB)

 

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie_www.pdf (369,77KB)