Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych II, III – szkolenie / warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka, tj.

  1. szkolenie z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci
    w wieku przedszkolnym oraz
  2. warsztaty z tematyki rozwijania umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym

 

PDFzapytanie-ofertowe.pdf (234,55KB)
DOCXzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx (55,83KB)
DOCXzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.docx (53,75KB)

 

Rozstrzygnięcie:

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę firmy:

Homo Creator
Centrum Szkoleń i Pomocy
Psychologiczno - Pedagogicznej
Barbara Jura

ul. Krapkowicka 10A
45-715 Opole

Oferta: szkolenie 1 - 3.000 zł brutto
           szkolenie 2 - 3.000 zł brutto