Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert


Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Kompleksowa organizacja wycieczki do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora  im. Alojzego Smolki w Opolu
 w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka

 

PDFZapytanie ofertowe Teatr Lalki.pdf (382,46KB)
DOCzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc (70,50KB)
DOCzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.doc (55,00KB)

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie_www.pdf (282,73KB)