Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

 

ZAKAZ  SPALANIA  ODPADÓW

W związku z trwającym okresem grzewczym Urząd Gminy Bierawa przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach domowych.

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców naszej Gminy.

Odpady, po wcześniejszej segregacji, powinny trafiać do właściwych pojemników – worków. Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu – drażniący drogi oddechowe, jak również inne rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. 

Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Spalanie śmieci w piecach domowych  powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina, co jest bardzo często przyczyną zaczadzenia i pożarów w domach.

 

W związku z czym informuje się, że zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm),  termiczne przekształcanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do Sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł.

 

Oznacza to, że spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych jest zabronione i karalne.

W piecach domowych nie wolno spalać, między innymi:

  • odpadów plastikowych i butelek po napojach,
  • zużytych opon,
  • odpadów z tworzyw sztucznych,
  • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
  • sztucznej skóry,
  • opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin oraz po farbach i lakierach,
  • plastikowych toreb z polietylenu,
  • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
  • zmieszanych odpadów komunalnych.