Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

ERASMUS+


KOMUNIKAT

 

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.
Już 2 lutego i 21 marca 2018 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia ", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.


Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:
W ramach Akcji "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" oraz Akcji "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" w sektorze Edukacja szkolna:
- zagraniczne kursy nauki języka dla kadry,
- zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
- tzw. "wymianę" uczniów i kadry między szkołami,
- zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe:
- zagraniczne staże i praktyki dla uczniów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych,
- praktyki zawodowe kadry,
- szkolenia kadry w instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego.


Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.


NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:
Dla sektora Edukacja szkolna:
20 listopada 2017, Kraków
27 listopada 2017, Poznań
4 grudnia 2017, Warszawa
11 grudnia 2017, Wrocław


Dla sektora: Kształcenie i szkolenia zawodowe:
24 listopada 2017, Warszawa


Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
- jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 1 lutego i 21 marca 2018 r. dla akcji: "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia" i "Partnerstwa strategiczne",
- jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem generatora wniosków ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
- w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
- jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu,
- jak zaplanować wydatki budżetowe, żeby uzyskać 100% finansowania projektu,
- jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.


Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

Agencja Pracy Twórczej
ul. Żuławska 10
60-412 Poznań
Tel. 61 221 69 78
Faks 61 847 11 35

więcej informacji: www.szkolenia-erasmus.org