Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Dodatek energetyczny

Screen Shot 01-12-18 at 12.50 PM.png

 

O zryczałtowany dodatek energetyczny może ubiegać się osoba która:

  • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej
  • złoży wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny

Wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

  • 11,22 zł/miesiąc - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 15,58 zł/miesiąc - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wynosi;
  • 18,70 zł/miesiąc - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Zryczałtowany dodatek wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca,
oprócz stycznia w którym dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie.
Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii), a także rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną.

 

Do pobrania:

PDFDodatek energetyczny.pdf (220,34KB)