Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (278,81KB)

Termin składania ofert: 07.02.2018 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia OSP.doc (281,00KB)