Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach,ul. Kozielska – budowa chodnika etap II

Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach,ul. Kozielska – budowa chodnika etap II

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (289,81KB)

Termin składania ofert: 19.02.2018 r. do godz. 12:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Chodnik 2018.doc (360,00KB)

2. Przedmiar robót:

- PDFPrzedmiar robót 1.pdf (1,49MB)

- PDFPrzedmiar robót 2.pdf (223,68KB)

3. Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót:

- PDFD-03.02.01a Regulacja studzienek.pdf (50,08KB)
- PDFD-09.01.01. Zieleń drogowa.pdf (68,28KB)
- PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf (61,61KB)
- PDFD.01.01.01 Roboty pomiarow.pdf (63,31KB)
- PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne..pdf (66,26KB)
- PDFD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych..pdf (53,08KB)
- PDFD.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem..pdf (72,87KB)
- PDFD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.pdf (116,47KB)
- PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie.DROGTOM.pdf (71,91KB)
- PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne..pdf (110,44KB)
- PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan..pdf (50,93KB)
- PDFD.05.03.01-Nawierzchnia z kostki kamiennej.pdf (103,91KB)
- PDFD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna.DROGTOM.pdf (95,72KB)
- PDFD.05.03.05b-Nawierzchnia z BA w-wa wiążąca wyrównawcza DROGTOM.pdf (95,89KB)
- PDFD.05.03.11-Frezowanie nawierzchni.pdf (93,07KB)
- PDFD.05.03.23a-Naw z beton kostki bruk dla dróg i ulic lok oraz placów i chodników.pdf (69,46KB)
- PDFD.07.01.01-Oznakowanie poziome.pdf (88,08KB)
- PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.pdf (61,58KB)
- PDFD.08.01.01-Krawężniki betonowe.pdf (82,74KB)
- PDFD.08.03.01-Obrzeża betonowe.pdf (78,44KB)

-PDFST kanalizacja.pdf (347,55KB)

4. Dokumentacja projektowa:

a) chodnik

- PDFZagospodarowanie terenu 1.pdf (778,88KB)

- PDFZagospodarowanie terenu 2.pdf (760,52KB)

- PDFZagospodarowanie terenu 3.pdf (945,83KB)

- PDFOpis techniczny.pdf (1,38MB)

- PDFPrzekrój A-A.pdf (524,28KB)

- PDFPrzekrój I-I.pdf (464,08KB)

- PDFSzczegóły.pdf (1,17MB)

- PDFWidok ogólny zjazdu do posesji.pdf (676,33KB)

- PDFZagospodarowanie terenu 4.pdf (11,63MB)

- PDFOpis techniczny.pdf (206,13KB)

- PDFBIOZ.pdf (240,46KB)

- PDFObrukowanie wlotu przykanalika.pdf (2,47MB)

- PDFProfil jezdni.pdf (1,37MB)

- PDFPrzekroje konstrukcyjne.pdf (1,60MB)

- PDFSzczegół osadzenie krawężnika.pdf (1,37MB)

- PDFWpust uliczny.pdf (1,36MB)

b) kanalizacja sanitarna

- PDFZagospodarowanie terenu kanalizacja.pdf (1,02MB)

- PDFPBW-opis-Stawowa.pdf (131,27KB)

- PDFInformacja BiOZ.pdf (80,38KB)

- PDFDecyzja Drogi Woj.pdf (186,46KB)

- PDFPBW-Rys3-profil.pdf (160,85KB)