Dzisiaj jest poniedziałek, 15 sierpnia 2022
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach,ul. Kozielska – budowa chodnika etap II

Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji w Dziergowicach,ul. Kozielska – budowa chodnika etap II

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Termin składania ofert: 19.02.2018 r. do godz. 12:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Chodnik 2018.doc

2. Przedmiar robót:

- PDFPrzedmiar robót 1.pdf

- PDFPrzedmiar robót 2.pdf

3. Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót:

- PDFD-03.02.01a Regulacja studzienek.pdf
- PDFD-09.01.01. Zieleń drogowa.pdf
- PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf
- PDFD.01.01.01 Roboty pomiarow.pdf
- PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne..pdf
- PDFD.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych..pdf
- PDFD.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem..pdf
- PDFD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.pdf
- PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie.DROGTOM.pdf
- PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne..pdf
- PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan..pdf
- PDFD.05.03.01-Nawierzchnia z kostki kamiennej.pdf
- PDFD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna.DROGTOM.pdf
- PDFD.05.03.05b-Nawierzchnia z BA w-wa wiążąca wyrównawcza DROGTOM.pdf
- PDFD.05.03.11-Frezowanie nawierzchni.pdf
- PDFD.05.03.23a-Naw z beton kostki bruk dla dróg i ulic lok oraz placów i chodników.pdf
- PDFD.07.01.01-Oznakowanie poziome.pdf
- PDFD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.pdf
- PDFD.08.01.01-Krawężniki betonowe.pdf
- PDFD.08.03.01-Obrzeża betonowe.pdf

-PDFST kanalizacja.pdf

4. Dokumentacja projektowa:

a) chodnik

- PDFZagospodarowanie terenu 1.pdf

- PDFZagospodarowanie terenu 2.pdf

- PDFZagospodarowanie terenu 3.pdf

- PDFOpis techniczny.pdf

- PDFPrzekrój A-A.pdf

- PDFPrzekrój I-I.pdf

- PDFSzczegóły.pdf

- PDFWidok ogólny zjazdu do posesji.pdf

- PDFZagospodarowanie terenu 4.pdf

- PDFOpis techniczny.pdf

- PDFBIOZ.pdf

- PDFObrukowanie wlotu przykanalika.pdf

- PDFProfil jezdni.pdf

- PDFPrzekroje konstrukcyjne.pdf

- PDFSzczegół osadzenie krawężnika.pdf

- PDFWpust uliczny.pdf

b) kanalizacja sanitarna

- PDFZagospodarowanie terenu kanalizacja.pdf

- PDFPBW-opis-Stawowa.pdf

- PDFInformacja BiOZ.pdf

- PDFDecyzja Drogi Woj.pdf

- PDFPBW-Rys3-profil.pdf