Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zapytanie ofertowe

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

W związku z realizacją projektu pn.: Gimnazjum innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

 

Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów do Wielkiej Brytanii w ramach projektu Gimnazjum innowacji
dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090203

PDFpytania i wyjaśnienia_26.02.2018.pdf (210,60KB)
 

 

PDFzapytanie ofertowe.pdf (422,23KB)
PDFzałacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf (241,16KB)
DOCzałacznik nr 1 formularz ofertowy.doc (69,50KB)
PDFzałacznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.pdf (247,50KB)
DOCzałacznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc (54,50KB)
PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (291,01KB)

 

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie_www.pdf (233,81KB)