Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Screen Shot 03-09-18 at 08.22 AM.png

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na kursy:

 

MONTAŻYSTA
rusztowań budowlano-montażowych metalowych
Łącznie 88 godz. kursu:
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS).  Po pozytywnie zaliczonym egzaminie Uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

MAGAZYNIER  
z obsługą wózków jezdniowych
Łącznie 150 godz. kursu:
W tym moduł – magazynier z wykorzystaniem komputerów w celu nauki obsługi komputerowych programów magazynowych oraz moduł – obsługa wózków jezdniowych
Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie operatora wózka (zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego z UDT). Uprawnienia ważne bezterminowo.

ELEKTRYK
szkolenie na uprawnienia elektryczne, świadectwo kwalifikacji E gr. 1
Łącznie 140 godz. kursu:
Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pozytywne zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.


Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym / piątki (po południu) i soboty (rano) . Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów przejazdu, poczęstunek-catering

W bezpłatnych szkoleniach, w ramach projektu, mogą wziąć udział osoby dorosłe  zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych  (bez względu na status na rynku pracy).  Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, uczące się (w tym również osoby bezrobotne  i nieaktywne zawodowo), szczególnie z obszarów wiejskich.
 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

ul. Małopolska 18; 45-301 Opole, budynek H, lok. 9-10

Tel. 77/400 33 14, 77/400 33 00, +48 607 601 637, fax. 77/ 400 33 01, 
;

www.wzdz.opole.pl

 

Pobierz plik: DOCFormularz_zgloszeniow_NOWE_KWALIFIKACJE.doc (175,50KB)