Dzisiaj jest poniedziałek, 27 marca 2023
Imieniny: Ernesta, Jana, Marka

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

W związku z realizacją projektu pn.: Gimnazjum innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

 

Kompleksowa organizacja wyjazdu uczniów do Wielkiej Brytanii w ramach projektu Gimnazjum innowacji
dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu II

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095434

 

PDFzapytanie ofertowe.pdf (421,78KB)
PDFzałacznik nr 1_formularz ofertowy.pdf (241,20KB)
DOCzałacznik nr 1_formularz ofertowy.doc (70,00KB)
PDFzałacznik nr 2_oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.pdf (247,50KB)
DOCzałacznik nr 2_oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc (54,50KB)
PDFzałącznik nr 3_wzór umowy.pdf (291,04KB)

 

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie.pdf (367,43KB)