Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zapytanie cenowe

W związku z realizacją projektu pn.: Gimnazjum innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

 

Uszycie strojów wraz z zapewnieniem materiałów w ramach projektu
Szkoła eksperymentów i doświadczeń

 

PDFzapytanie ofertowe.pdf (341,88KB)
PDFzałacznik nr 2_oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.pdf (258,91KB)
DOCzałacznik nr 2_oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc (73,50KB)
PDFzałacznik nr 1_formularz ofertowy.pdf (352,44KB)
DOCzałacznik nr 1_formularz ofertowy.doc (79,50KB)