Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I

Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (285,32KB)

Termin składania ofert: 27.03.2018 r. do godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Goszcye.doc (353,00KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (201,80KB)

3. PDFSpecyfikacja techniczego wykonania i odbioru robót.pdf (1,19MB)

4. Dokumentacja projektowa:

- PDFOpis techniczny.pdf (296,33KB)

- PDFBIOZ.pdf (240,30KB)

- PDFZagospodarowanie terenu.pdf (5,38MB)

- PDFPrzekroje charakterystyczne.pdf (43,49KB)

- PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf (47,17KB)

- PDFSzczegół osadzenie opornika.pdf (39,30KB)