Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Badanie ankietowe dla Mieszkańców Dziergowic -

Sołtys wsi Dziergowice zwraca się z prośbą do wszystkich Mieszkańców sołectwa Dziergowice o udział w BADANIU ANKIETOWYM, będącym częścią procesu powstawania Planu Odnowy Miejscowości Dziergowice na lata 2018-2025. Jest to niezwykle ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectwa. Zależy nam, aby jak najwięcej Mieszkańców Wsi zaangażowało się w proces jego powstawania. Państwa odpowiedzi są niezwykle cenne, gdyż pozwolą na stworzenie rzetelnej diagnozy sołectwa, wytyczenie właściwych kierunków jego rozwoju oraz umożliwią korzystanie z Funduszy Unijnych.

Ankieta w wersji elektronicznej, do wysłania online, została udostępniona poniżej

https://www.survio.com/survey/d/M1B0J4J9N1M3K1Y0O

do dnia 20 marca.

Ankiety w wersji papierowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Bierawa - w godzinach jego pracy,  u Pani Sołtys - w godzinach popołudniowych oraz
w sklepie spożywczym Lewiatan.

Ankiety można wypełniać do 20 marca br.

Wszelkich informacji związanych z wypełnieniem ankiety można uzyskać w Urzędzie Gminy oraz u Pani Sołtys.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Kostka
tel. 77 4872 266 w. 106
e-mail:
pokój 44