Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Nabór

Screen Shot 10-15-15 at 09.37 AM.png

WÓJT  GMINY  BIERAWA

ogłasza  nabór uzupełniający do udziału w projekcie

„Cyfrowy Debiut 50+”

w ramach zachowania jego trwałości

działanie 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”,
Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nabór wniosków od 18-04-2018 r. do 09-05-2018 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz Zgłoszeniowy, dostępny jest Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie oraz  
w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa, a także na stronie internetowej www.bierawa.pl

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

DOCformularz_zgloszeniowy Cyfrowy Debiut 50+ nabór kwiecień 2018.doc (159,50KB)
PDFformularz_zgloszeniowy Cyfrowy Debiut 50+ nabór kwiecień 2018.pdf (338,24KB)
PDFRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Cyfrowy Debiut 50+nabór kwiecień 2018.pdf (359,30KB)