Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Remont A4 opolskie

Komunikat dla kierowców podróżujących autostradą A4 W związku z prowadzonymi robotami na A4 w okolicach Węzła Opole Południe, tworzy się zator w kierunku Wrocławia. Szacowany czas spowolnienia 30 min. Prosimy o kontynuowanie podróży autostradą oraz zmniejszenie odległości pomiędzy pojazdami na odcinku zwężenia tj. od km 249+260 do 242+300.

Komunikat jest ważny od 13-05-2018 12:03:00 do 13-05-2018 23:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania