Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (285,94KB)

Termin składania ofert: 29.05.2018 r. godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dziergowice.doc (352,00KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (180,12KB)

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (1,18MB)

4. Dokumentacja projektowa:

- PDFOpis techniczny.pdf (311,91KB)

- PDFPrzekroje konstrukcyjne.pdf (1,39MB)

- PDFPrzekroje normalne.pdf (1,37MB)

- PDFSzczegóły.pdf (1,43MB)

- PDFZagospodarowanie terenu.pdf (42,41MB)