Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Poszukiwany wykonawca!

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

Kompleksowa organizacja wycieczki do Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera
w Opolu
w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111222

 

PDFZapytanie ofertowe_Filharmonia.pdf (355,36KB)
PDFzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf (241,99KB)
DOCzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.doc (71,00KB)
PDFzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.pdf (247,52KB)
DOCzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.doc (55,00KB)

 

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie_www.pdf (277,71KB)