Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017

Remont dróg w miejscowości Lubieszów Powódź – kwiecień 2017: 1) Remont drogi w m. Lubieszów „Niwiska” w km 0+000 - 1+235 Powódź – kwiecień 2017; 2) Remont drogi w m. Lubieszów „Od 9 -go Maja do Pogonicy” km 0+000 - 0+890 Powódź – kwiecień 2017; 3) Remont drogi w m. Lubieszów „Odrzańska” 0+000 - 0+435 Powódź – kwiecień 2017; 4) Remont drogi w m. Lubieszów „Do Odry 0+000 - 0+345 Powódź – kwiecień 2017

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (291,34KB)

Termin składania ofert: 30.05.2018 r. godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Lubieszów.doc (377,00KB)

2. PDFPrzedmiar robót.pdf (357,70KB)

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (1,36MB)

4. Dokumentacja projektowa

- PDFOpis techniczny.pdf (315,00KB)
- PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf (3,71MB)
- PDFSzczegół A.pdf (2,67MB)
- PDFZagospodarowanie terenu 1.pdf (5,70MB)
- PDFZagospodarowanie terenu 2.pdf (5,70MB)
- PDFZagospodarowanie terenu 3.pdf (5,70MB)
- PDFZagospodarowanie terenu 4.pdf (5,70MB)