Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Bierawa w 2018 r. II półrocze

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (287,31KB)

Termin składania ofert: 29.05.2018 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia odpady 2018 II.doc (316,00KB)

2. DOCZałącznik nr 8 wzór umowy.doc (98,00KB)

3. DOCXZałącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia 2018 II.docx (41,43KB)

4. PDFuchwała nr XXXVII-237-2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.pdf (137,05KB)

5. PDFuchwała nr X-79-2015 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów.pdf (300,88KB)

6. PDFuchwala-nr-xxvi-186-2017-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-swiadczenia-uslug-odbioru-odpadow.pdf (100,92KB)