Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zapytanie ofertowe_szkolenie

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szansa dla Przedszkolaka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych IV, V – szkolenie / warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu Szansa dla Przedszkolaka, tj.

  1. szkolenie z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci
    w wieku przedszkolnym oraz
  2. warsztaty logopedyczne – gry i zabawy rozwijające mowę dziecka

 

PDFzapytanie-ofertowe.pdf (235,17KB)
PDFzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.pdf (236,21KB)
PDFzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf (362,45KB)