Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Remont na A4 /opolskie otw. jezdni płn

GDDKiA Oddział w Opolu informuje że w dniu 28.06.2018r. o godz. 15:50 została otwarta jezdnia północna autostrady A4 (kier. Wrocław) na odcinku od km 240+500 do km 249+260 tj. od MOP-u Prószków do przejazdu awaryjnego za obiektem mostowym na rzece Odrze, zakończono tym samym ETAP 1 remontu. Wraz z otwarciem tego odcinka drogi, ruch na węźle Opole Południe (skrzyżowanie autostrady A4 z drogą krajową nr 45) będzie odbywał się bez utrudnień. Na jezdni południowej (kier. Katowice) do dnia 30.06.2018r. będą trwały roboty związane z demontażem barier separacyjnych i w dalszym ciągu ruch będzie odbywał się jedynie pasem wolnym.

Komunikat jest ważny od 28-06-2018 16:18:00 do 28-06-2018 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania