Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Utrudnienia na A4- opolskie

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Opolu „Zgodnie z decyzją podjętą na podstawie art. 37a ust. 4a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1057 ze zm.), poleca odstąpić od poboru opłat za przejazd autostradą na SPO PRĄDY (węzeł Opole zach.) na bramkach wyjazdowych , w zakresie manualnego poboru opłat od pojazdów lekkich w trybie natychmiastowym do odwołania poprzez podniesienie szlabanów bez odbioru biletów i bez poboru opłat.”

Komunikat jest ważny od 29-06-2018 16:08:00 do 29-06-2018 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania