Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Moja gmina w obiektywie

 

projekt_unijny_1.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Moja gmina w obiektywie to projekt, którego realizację zaplanowano w szkołach podstawowych Gminy Bierawa. Jego celem jest podniesienie świadomości rangi zagadnień związanych  z ochroną i dbałością o dziedzictwo kulturowe regionu wśród 240 osób w wieku szkolnym poprzez udział w warsztatach fotograficznych.

Gmina Bierawa jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę na realizację operacji pn. Moja gmina w obiektywie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Realizację projektu zaplanowano w szkołach podstawowych Gminy Bierawa.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie, Solarnia, Dziergowice, Stare Koźle, Bierawa, Stara Kuźnia – teren Gminy Bierawa

Termin realizacji operacji: 01.08-31.10.2018 r.

zakres realizacji operacji:
przeprowadzenie warsztatów fotograficznych, organizacja wystawy, opracowanie i wydruk folderów oraz plakatów, przeprowadzenie konkursu z nagrodami
 
Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 14 569,66 zł.

Cel operacji:
Podniesienie świadomości rangi zagadnień związanych  z ochroną i dbałością o dziedzictwo kulturowe regionu wśród 240 osób w wieku szkolnym poprzez udział w warsztatach fotograficznych. Beneficjent, Gmina Bierawa, wraz z partnerami, zobowiązała się do przeprowadzenia warsztatów fotograficznych wśród młodzieży klas VI-VIII i III gimnazjum oraz do wydania publikacji z nagrodzonymi w konkursie pracami. Konkurs, którego ogłoszenie zaplanowano na sierpień, ma wyłonić najciekawsze zdjęcie ukazujące obiekty dziedzictwa kulturowego z terenu, na którym realizowane jest przedsięwzięcie.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

_____________________________________________

Każdy może zostać partnerem KSOW. Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
i możliwość zarejestrowania się jako partner znajdziecie  w portalu internetowym http://ksow.pl

____________________________________________

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl