Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice oraz Lubieszów

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (287,13KB)

Termin składania ofert: 31.07.2018 r. godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia kanalizacja.doc (375,50KB)

2. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Dziergowice ul. Stawowa.pdf (347,55KB)

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Lubieszów.pdf (390,62KB)

4. PDFPrzedmiar robót Dziergowice.pdf (160,24KB)

5. PDFPrzedmiar robót Lubieszów.pdf (164,55KB)

6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

6.1 Kanalizacja Lubieszów

a) projekt budowlany

PDFPB-Doc1-opis-Lubieszów-2017.pdf (159,16KB)
PDFPB-Doc2-Informacja BiOZ-Lubieszow.pdf (79,87KB)
PDFPB-Rys1-orientacja.pdf (1,60MB)
PDFPB-Rys5-profil-K1.pdf (179,98KB)
PDFPB-Rys6-profil-K2.pdf (125,73KB)
PDFPB-Rys7-profil-K3.pdf (164,00KB)
PDFPB-Rys4-plan3-Lubieszow.pdf (20,56MB)
PDFPB-Rys3-plan2-Lubieszow.pdf (18,16MB)
PDFPB-Rys2-plan1-Lubieszow.pdf (39,46MB)
 

b) projekt budowlany wojewoda

PDFDoc-1-PBW-Opis-Wojewoda.pdf (123,73KB)
PDFDoc-2-Informacja BiOZ.pdf (80,17KB)
PDFDoc-3-Uzgodnienia.pdf (915,54KB)
PDFPBW-Rys1-orientacja.pdf (1,61MB)
PDFPBW-Rys3-przewiert.pdf (158,38KB)
PDFZDW.pdf (407,36KB)
PDFPBW-Rys 2 plann.pdf (1,15MB)

c) projekt wykonawczy

PDFPW-opis-Lubieszów.pdf (172,30KB)
PDFPW-Rys1-orientacja.pdf (1,60MB)
PDFPW-Rys5-profil-K1.pdf (333,96KB)
PDFPW-Rys6-profil-K2.pdf (167,34KB)
PDFPW-Rys7-profil-K3.pdf (316,80KB)
PDFPW-Rys8-przewiert.pdf (150,72KB)
 

6.2 Kanalizacja Dziergowice

a) projekt budowlany

PDFPBS-Informacja BiOZ-Satwowa.pdf (74,47KB)
PDFPBS-opis-Stawowa.pdf (134,59KB)
PDFPBS-Rys1-orientacja.pdf (3,32MB)
PDFPBS-Rys3-profil.pdf (217,99KB)
PDFPBS-Rys2-Plan.pdf (34,80MB)
 

b) projekt budowlany wojewoda

PDFInformacja BiOZ-Satwowa.pdf (80,38KB)
PDFPBW-opis-Stawowa.pdf (131,27KB)
PDFPBW-Rys3-profil.pdf (160,85KB)
PDFPBW-Rys4-przewiert.pdf (150,41KB)
PDFPBW-Rys2-Plan.pdf (34,80MB)
 

c) projekt wykonawczy

PDFPW-opis-Stawowa.pdf (147,11KB)
PDFPW-Rys1-orientacja.pdf (3,32MB)
PDFPW-Rys3-profil.pdf (370,15KB)
PDFPW-Rys4-przewiert.pdf (150,30KB)
PDFDecyzja Drogi Woj.pdf (186,46KB)
PDFKonserwator.pdf (483,33KB)