Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (287,13KB)

Termin składania ofert: 02.08.2018 r. godz. 10:00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia kanalizacja.doc (376,50KB)

2. PDFPrzedmiar robót Stare Koźle.pdf (201,00KB)

3. PDFPrzedmiar robót Bierawa.pdf (135,62KB)

4. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Stare Koźle.pdf (502,36KB)

5.PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Stare Koźle elektryka.pdf (658,90KB)

6. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Bierawa.pdf (344,52KB)

7. Dokumentacja projektowa:

7.1. Kanalizacja Stare Koźle

a) projekt budowlany

- PDFPB-Doc.1-Opis-Polna-2017.pdf (144,03KB)
- PDFPB-Doc.3-Informacja BiOZ-Polna.pdf (79,96KB)
- PDFPB-Elektryka.pdf (7,40MB)
- PDFPB-Rys.1-oreintacja.pdf (2,15MB)
- PDFPB-Rys.3-plan pompowni.pdf (291,22KB)
- PDFPB-Rys.4-schemat pompowni.pdf (276,88KB)
- PDFPB-Rys.5-Kol1-profil.pdf (199,37KB)
- PDFPB-Rys.6-Kol2-profil.pdf (163,63KB)
- PDFPB-Rys.2-Plan-KS-2017.pdf (32,34MB)

b) projekt wykonawczy

- PDFPW-Opis-Polna-KS.pdf (165,92KB)
- PDFPW-Rys.1-oreintacja.pdf (2,15MB)
- PDFPW-Rys.10-Kol1.2-profil.pdf (241,22KB)
- PDFPW-rys.11-profil-RT.pdf (445,47KB)
- PDFPW-rys.12-przejscie-wod.pdf (147,06KB)
- PDFPW-rys.13-przejscie-kanal.pdf (192,40KB)
- PDFPW-Rys.14-studnia.pdf (210,60KB)
- PDFPW-Rys.3-Plan-RT.pdf (2,23MB)
- PDFPW-Rys.4-plan pompowni.pdf (273,92KB)
- PDFPW-Rys.5-schemat pompowni.pdf (277,04KB)
- PDFPW-Rys.6-ogrodzenie.pdf (252,10KB)
- PDFPW-Rys.7-wykop.pdf (102,99KB)
- PDFPW-Rys.8-Kol1-profil.pdf (199,40KB)
- PDFPW-Rys.9-Kol2-profil.pdf (163,56KB)
- PDFPW-Rys.2-Plan-KS-2017.pdf (32,35MB)
 

7.2 Kanalizacja Bierawa

a) projekt budowlany

- PDFPB-Doc-1-opis-Debowa.pdf (163,09KB)
- PDFPB-Doc-2-Informacja BiOZ-Debowa.pdf (81,44KB)
- PDFPB-Rys.1-Orientacja.pdf (1,58MB)
- PDFPB-Rys.2-Plan-Debowa.pdf (21,81MB)
- PDFPB-Rys.3-KS-profil.pdf (119,05KB)
- PDFPB-Rys.4-WOD-profil.pdf (230,69KB)
 

b) projekt wykonawczy

- PDFPW-opis-Dębowa-KAN.pdf (138,94KB)
- PDFPW-Rys.1-Orientacja-KAN.pdf (1,58MB)
- PDFPW-Rys.2-Plan-KS-Dębowa.pdf (21,81MB)
- PDFPW-Rys.3-KAN-profil.pdf (153,55KB)
 

Odpowiedź na zapytania do siwz:

1. DOCXOdpowiedź na zapytania do siwz 1.docx (17,60KB)