Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacja

Informacja

W dniu 2018-07-12 została podpisana umowa z  Wojewodą Opolskim na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, która wystąpiła na terenie Gminy Bierawa w kwietniu 2017 r.

Zadania obejmują:

  1.  Remont drogi w m. Lubieszów „Niwiska” w km 0+000 - 1+235 Powódź – kwiecień 2017;
  2. Remont drogi w m. Lubieszów „Od 9 -go Maja do Pogonicy” km 0+000 - 0+890 Powódź – kwiecień 2017;
  3.  Remont drogi w m. Lubieszów „Odrzańska” 0+000 - 0+435 Powódź – kwiecień 2017;
  4. Remont drogi w m. Lubieszów „Do Odry 0+000 - 0+345 Powódź – kwiecień 2017, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

Koszt całkowity realizacji zadania wynosi  1 956 810,47 zł., w tym:

środki Wojewody- 1 565 448,38 zł

budżet Gminy     - 391 362,09 zł