Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Doposażenie OSP

Screen Shot 08-21-18 at 02.06 PM.png

 

20 sierpnia 2018 r. w sali Urzędu Gminy w Bierawie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Bierawa. Sprzęt został zakupiony z dotacji otrzymanej przez gminę z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Umowa dotacyjna o środki w wysokości 57 330 zł została podpisana 17 maja br. na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

Samorząd gminy Bierawa zakupił m.in. 3 torby ratownicze, 2 defibrylatory, pilarki, zestawy oświetleniowe, czy detektory wielogazowe. 20 sieprnia siedem jednostek z terenu gminy otrzymało zawnioskowany sprzęt.