Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Wybory samorządowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 sierpnia 2018 r., poz. 1561 zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory zostały zarządzone na dzień 21 października 2018 r.  Terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy

PDFRozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym.pdf (312,71KB)

 

Informacje dotyczące wyborów można przeczytać na stronie: www.pkw.gov.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.bierawa.pl/5149/3469/wybory-samorzadowe-21-pazdziernika-2018-r.html


INFORMACJA

Informuje się, że w celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach.

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy dostępne są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz poszczególnych komisarzy wyborczych.

https://opole.kbw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/27577_Wykaz_komitetow_wyborczych_zarejestrowanych_na_obszarze_wojewodztwa_opolskiego

 

PDFUchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji obowodowych.pdf (256,29KB)
PDFZgłoszenie kandydata do komisji obwodowej ds głosowania.pdf (120,88KB)
PDFZgłoszenie kandydata do komisji obwodowej ds ustalania wyników głosowania.pdf (117,97KB)
 

 


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia  17 września 2018 r.