Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Remont A4 - WĘZEŁ KRAPKOWICE

W dniu 06.09.2018 o godz. 13;00 rozpoczął się ETAP 2 remontu jezdni autostrady A4 w kierunku Wrocławia (jezdni północnej) na odcinku od km 249+260 do km 256+740 tj. od przejazdu awaryjnego za obiektem mostowym na rzece Odrze do przejazdu awaryjnego ok. 4 km za węzłem Krapkowice. Wówczas wraz z zamknięciem jezdni północnej zostaną wyłączone z ruchu łącznice północne węzła Krapkowice (w obrębie SPO Gogolin). Oznacza to, że z węzła nie będą mogli korzystać kierowcy jadący autostradą od strony Katowic, oraz kierowcy, którzy chcieliby wjechać na autostradę na węźle Krapkowice w kierunku Wrocławia. O objazdach będą informowały specjalne tablice przy drogach dojazdowych oraz komunikaty umieszczone na samej autostradzie. Planowany termin zakończenia remontu: 31 października br.

Komunikat jest ważny od 06-09-2018 13:31:00 do 31-10-2018 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania