Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Azbest

 

AZBEST

Urząd Gminy Bierawa informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa dotacji Nr 81/2018/G-04/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pt: ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Bierawa –  w roku 2018”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- do 80% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – do 4 777,92 zł

- nie mniej niż 20% udział środków własnych Dotowanego – 1194,48 zł


W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 9,4 Mg odpadów zawierających azbest.