Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przetarg WSAS 01

 

Bierawa, 20018-11-08

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bierawa ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wagi samochodowej elektronicznej o nośności 50 t, typu WSAS 01, numerze fabrycznym 304/04, rok produkcji 2004

Cena wywoławcza brutto wynosi:  44 833,50 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa sala nr 24

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości  3000 zł nie później niż do dnia 28.11.2018 r. do godz. 10.oo na rachunek bankowy Urzędu 12124031031111001050148508.

Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Bierawa.

Urządzenie można oglądać  po wcześniejszym zgłoszeniu  tel. 774872266 wew. 142

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia wagi.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

Bliższych informacji na temat urządzenia udziela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej   i Mieszkaniowej w Bierawie Pan Piotr Walkiewicz, tel. 774872266 wew. 142.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                      Krzysztof Ficoń

 

 

Screen Shot 09-19-18 at 08.07 AM 001.png

 

Screen Shot 09-19-18 at 08.07 AM.png