Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zawiadamia się mieszkańców

sołectwa Kotlarnia, że w dniu

22 listopada 2018r. o godz. 18.00

w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie,

którego tematem będzie wybór sołtysa wsi Kotlarnia

 

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Ficoń